Թբիլիսի հին քաղաք - մաս 2

Տեսարաններ Նարիկալա ամրոցից, ամրոցի շրջակայքից և ամրոցի պատերից դուրս:
Ես 13-րդն եմ հավանում ամենաշատը: Իսկ դու՞ք:

1